Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2021
Zmluva č. 7/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 7/2021
0,00 € Bc. Ján Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 8/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 8/2021
0,00 € Ing. Rehuš Marián Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Dohoda o splátkach č. 3/2021 uzatvorená podľa §7 Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
Dohoda o splátkach č. 3/2021
321,85 € MVDr. Eduard Horovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet + dodatky
9928627290
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. Apríl 2021
Zmluva č. 20/2021 o vykonávaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
20/2021
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Zmluva č. 12/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 od..2 Obchodného zákonníka
19/2021
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Dohoda o splátkach č. 1/2021 uzavretá podľa §7 Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
1/2021
0,00 € Hydinár, s.r.o, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe
Dodatok č. 1
0,00 € ZO SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Február 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-4/2021/E-SMŠ
Z-4/2021/E-SMŠ
873,60 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Január 2021
Zmluva č. 14/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 14/2021
0,00 € MVDr. Pavol Klas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2021
Dohoda o splátkach č. 3/2020
č. 03/2020
0,00 € Ivan Hudec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
11. Január 2021
Zmluva č. 12/2020 o vykonávaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 12/2020
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
11. Január 2021
Dohoda o splátkach č. 2/2020
č.zml. 2/2020
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Prietrž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 1/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2021
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 2/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2021
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 3/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2021
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 4/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2021
0,00 € MVDr. Karina Bolebruchová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 6/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2021
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 7/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2021
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 8/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2021
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica