Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva č. 10/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2024
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 11/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2024
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 13/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2024
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 15/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2024
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 16/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2024
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 18/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2024
0,00 € MVDr. Martina Blažková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 19/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2024
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
18. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-74/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-74/2023/E-SMŠ
1 576,80 € SR- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-31/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-31/2023/E-SMŠ
3 744,00 € SR- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
522023
0,00 € Ing. Katarína Brisudová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
532023
0,00 € MVDr. Eliška Žáková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
542023
0,00 € Miroslav Jurovatý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
552023
0,00 € MVDr. Mária Čambalová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
562023
0,00 € MVDr. Adriana Lysoňková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
572023
0,00 € MVDr. Dominika Flamíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
582023
0,00 € MVDr. Jaroslava Morávková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
592023
0,00 € MVDr. Jozef Saksun Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
602023
0,00 € Ing. Michaela Kollárová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
612023
0,00 € Ing. Mária Klenová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
622023
0,00 € Ing. Silvia Hrubšová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica