Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu uzatvorená v zmysle §9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
2022/096
558,60 € MF SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 1/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
102022
0,00 € VITAGRO, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 2/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2/2021
0,00 € SEVITA s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 3/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
3/2021
0,00 € Ing. Tomáš Košík - VINKOV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Marec 2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb
1001779100
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Február 2022
Zmluva č. 14/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2022
0,00 € MVDr. Pavol Klas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Február 2022
Zmluva č. 18/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2022
0,00 € MVDr. Martina Vitková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Február 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
0,00 € ZO SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
20. Január 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2255039
449,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2022
Zmluva č. 17/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2022
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2022
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
42022
4 376,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Január 2022
Zmluva č. 4/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2022
0,00 € MVDr. Soňa Jankelová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Január 2022
Zmluva č. 19/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2022
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 1/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2022
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 2/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2022
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 3/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2022
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č.5/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 6/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2022
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 7/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2022
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 8/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2022
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica