Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva č. 2/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2022
0,00 € Ing. Zuzana Juríčková, PhD. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 3/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2022
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 4/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2022
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 5/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2022
0,00 € Alojz Cvečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 6/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2022
0,00 € Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 8/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2022
0,00 € Ing. Marián Rehuš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 9/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2022
0,00 € Ing. Ján Pechmann Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 10/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2022
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 11/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2022
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 12/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2022
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 13/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2022
0,00 € ZO SZV Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 15/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 16/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2022
0,00 € Pavol Kuba Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 19/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2022
0,00 € Ing. Marián Krušina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 7/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
7/2021
0,00 € Zdenko Helt Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 6/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6/2021
0,00 € Kovagaz SK s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. Jún 2022
Dohoda o splátkach č. 1/2022 uzavretá podľa § 7 zákon a č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
12022
0,00 € Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2022
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
5. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru č. 1/2021 zo dňa 6.2.2020 /ďalej len rámcová dohoda/ uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Apríl 2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
1001779107
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica