Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Zmluva č. 14/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
142023
0,00 € Ing. Ladislav Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Jún 2023
Zmluva č. 12/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Občianskeho zákonníka
12/2023
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. Jún 2023
Zmluva č. 20/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2023
0,00 € Ing. Jozef Krutý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. Jún 2023
Zmluva č. 17/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2023
0,00 € Martin Szallay Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Máj 2023
Zmluva č. 19/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2023
0,00 € Ing. Marián Krušina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 1/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2023
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 2/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2023
0,00 € Ing. Zuzana Juríčková, PhD. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 3/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2023
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 4/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2023
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 5/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2023
0,00 € Alojz Cvečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Máj 2023
Zmluva č. 8/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2023
0,00 € Ing. Marián Rehuš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Február 2023
Zmluva č. 17/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2023
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
11. Január 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
12023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 4/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2023
0,00 € MVDr. Andrej Povala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 6/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2023
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 8/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2023
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 9/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
veterinárne činnosti
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 11/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2023
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 12/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2023
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 15/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2023
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica