Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2021
Zmluva č. 9/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2022
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 10/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 11/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2022
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 12/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2022
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr, DIČ 1020189665 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 13/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2022
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 15/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2022
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 16/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2022
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
622021
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 20/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2022
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
20. December 2021
Zmluva o ubytovaní č. 1/2021 uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 1/2021
0,00 € Ing. Klaudia Báňayová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verených služieb
A1148729
379,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
372021
0,00 € PZ Sobotište Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
382021
0,00 € PZ Senica - bažantnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
392021
0,00 € PZ Prievaly Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
402021
0,00 € PZ Cerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
412021
0,00 € PZ Hradište - Osuské Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
422021
0,00 € PZ Jablonica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
432021
0,00 € PZ Senica Pole Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
442021
0,00 € PZ Prietrž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o dodaní tovaru č. 1/2021 a Zmluva o dodaní tovaru č. 36086851/1/2021
č. 1/2021 a č. 36086851/1/2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica