Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verených služieb
A1148729
370,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. August 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
9106773055
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. August 2021
Zmluva č. 10/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2021
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Júl 2021
Zmluva č. 15/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 15/2021
0,00 € Mgr. Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Júl 2021
Zmluva č. 18/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 18/2021
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
9. Júl 2021
Zmluva č. 13/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2021
0,00 € Peter Suchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
9. Júl 2021
Zmluva č. 11/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
112021
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 9/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2021
0,00 € Ing. Ján Pechmann, reg.č. 10825 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 12/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2021
0,00 € Milan Suchý, reg.č. 4215 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 16/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2021
0,00 € Kuba Pavol, reg.č. 3554/203 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. Jún 2021
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme
dodatok č. 2
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Máj 2021
Zmluva č. 17/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 17/2021
0,00 € Peter Haraj Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Máj 2021
Dohoda o splátkach č. 2/2021 uzatvorená podľa §7 Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
č.2/2021
0,00 € Potraviny Hejs s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Máj 2021
Zmluva č. 19/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
zmluva 19/2021
0,00 € Ing. Marián Krušina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 1/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 1/2021
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 2/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 2/2021
0,00 € Ján Hôžďala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 3/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 3/2021
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č.4/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 4/2021
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 5/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 5/2021
0,00 € Cvečka Alojz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 6/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 6/2021
0,00 € Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica