Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva č. 18/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2023
0,00 € MVDr. Martina Blažková Vitková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 19/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2023
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 1/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2023
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 20/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2023
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 2/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2023
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 3/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2023
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 7/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2023
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 10/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2023
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 13/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2023
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 16/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2023
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb a Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A13562009
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-83/2022/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-83/2022/E-SMŠ
4 799,28 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva č. 5/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2023
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
5. Október 2022
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2022
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 4/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
4/2021
0,00 € MVDr. Beáta Gavorová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 5/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
5/2021
0,00 € Vladimír Kalinin Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 8/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
8/2021
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. August 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2022
0,00 € MVDr. Andrej Povala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
2. August 2022
Zmluva č. 14/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
včely
0,00 € Ing. Ladislav Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 1/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
12022
0,00 € Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica