Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
24/2018
0,00 € Peter Ondrejka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
25/2018
0,00 € Ing. Jozef Zachar Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
17/2018
0,00 € Ing. Martin Ďurfina Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
15/2018
0,00 € Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
16/2018
0,00 € JUDr. Milan Kubala, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
13/2018
0,00 € Ing. Slávka Jánošíková, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
14/2018
0,00 € JUDr. Renáta Pisárová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Apríl 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
12/2018
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Marec 2018
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
1548/2007-d4
3 281,92 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Marec 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
11/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
1. Marec 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2017
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Slovenskou obchodnou inšpekciou ako správcom majetku štátu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Február 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
98/2005_d03
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. Február 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2018-Sasa
001/2018-Sasa
500,00 € Obec Sása Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2018
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚRSO
1/2018/ÚRSO
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. Február 2018
Kúpna zmluva č. 01/02018
01/2018
95 978,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2018
001/2018
500,00 € Obec Kobylnice Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Január 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
04/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
02/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 002/2017
002/2007
11 000,00 € DCaTHERM, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 003/2017
003/2007
1 000,00 € Obec Mošurov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví