Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2017
Zmluva o dielo č. 1/2017 na zhotovenie stavebných prác
17/2017
4 899,84 € KP-Bau s.r.o. Detský domov Štúrovo
19. September 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16/2017
0,00 € Business Commercial Finance s.r.o. Detský domov Štúrovo
11. September 2017
Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania
14/2017
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
11. September 2017
Rámcová zmluva o ubytovaní
15/2017
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
5. September 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13/2017
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
28. August 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9/2017
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
28. August 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
10/2017
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
28. August 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2017
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
28. August 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2017
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
22. August 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektrickej energie
8/2017
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov Štúrovo
10. August 2017
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
7/2017
0,00 € Reedukačné Centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
11. Máj 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode kúpe kancelárskych potrieb
5/2017
0,00 € Xepap, spol. s r.o. Detský domov Štúrovo
28. Apríl 2017
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa
3/2017
0,00 € Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Detský domov Štúrovo
28. Apríl 2017
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa
4/2017
0,00 € Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Detský domov Štúrovo
16. Február 2017
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2017/DeD Štúrovo
2/2017
Doplnená
0,96 € Slovenská konsolidačná a.s. Detský domov Štúrovo
23. Január 2017
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
1/2017
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
30. December 2016
Príloha č 3 k Zmluve o dodávke plynu č. P1397/2015
Zmluva P1397/2015 Magna energia a.s. - Zmluva o dodávke plynu
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Štúrovo
30. December 2016
Dodatok č. 1 o dodávke el.energie č. 4055/2013
19/2016
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Štúrovo
30. December 2016
Kúpna zmluva na kúpu mot.vozidla
20/2016
0,00 € Izsák Company s.r.o. Detský domov Štúrovo
5. December 2016
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu
17/2016
0,00 € SBS Eurosecurity s.r.o Detský domov Štúrovo