Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2012
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu
8/2012
0,00 € Reedukačné centrum Čerenčany Detský domov Štúrovo
2. Marec 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení-č.zmluvy:A3584389
5/2012
8,10 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
2. Marec 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení-č.zmluvy:A3584398
6/2012
8,10 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
2. Marec 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení-č.zmluvy:00458695
7/2012
1,00 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
22. Február 2012
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
4/2012
2 835,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Štúrovo
24. Január 2012
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra
3/2012
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce Detský domov Štúrovo
17. Január 2012
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
2/2012
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum Veľké Leváre Detský domov Štúrovo
9. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2005KU180
1/2012
0,00 € PROMYS soft s.r.o. Detský domov Štúrovo