Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu
2/2022
0,00 € SBS Eurosecurity, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
25. Február 2022
Zmluva na vykonávanie činnosti technika PO a BOZP
3/2022
0,00 € AVIMAR s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
25. Február 2022
Zmluva o outsorcingu
4/2022
0,00 € MultiGo, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Január 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00181641/1/22
1/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
28. December 2021
Darovacia zmluva
D46/2021
196,53 € Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
8. Október 2021
Darovacia zmluva
D45/2021 Darovacia zmluva
0,00 € Mudr. Norbert Száraz, spol.s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. Október 2021
Dohoda o úhrade nákladov počas poskytovania starostlivosti dieťaťu v Reedukačnom centre
6/2021
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Júl 2021
Zmluva o zájazde
5/2021
6 057,80 € CK Slniečko s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
16. Jún 2021
Mandátna zmluva o zabezpečení služby PZS
4/2021
1 197,00 € RS HealthConsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
10. Jún 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
2/2021
0,00 € Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2021
3 780,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
15. December 2020
Povinné zmluvné poistenie auta
9/2020
80,28 € Groupama poisťovňa a. s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
16. November 2020
Darovacia zmluva č. 157/20_KH
D43/2020
1 000,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
16. November 2020
Zmluva o poskytnutí grantu č. 194/20_KH
D44/2020
4 938,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
5. November 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8/2020
0,00 € Slovak Telecom a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
22. September 2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny_ODSM
17/2020
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
2. Jún 2020
MANDÁTNA ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY „ ZABEZPEČENIE DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI - PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY, SÚVISIACICH DOKUMENTOV“
6/2020
0,00 € RS HealthConsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
11. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí domácej ošetrovateľskej starostlivosti
5/2020
0,00 € ADOS- Frogs Medical s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
3. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4/2020
5 040,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
26. Február 2020
Zmluva na vykonávanie činnosti technika PO a BOZP
1/2020
0,00 € AVIMAR s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo