Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2020
Zmluva o outsourcigu
2/2020
0,00 € MultiGo s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
26. Február 2020
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu
3/2020
0,00 € SBS EuroSecurity s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. Január 2020
Zmluva o dielo č. 1/2019
17/2019
0,00 € Peter Kilar - KP Bau Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
31. December 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2019
0,00 € Orange a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
31. December 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
15/2019
0,00 € Orange a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
31. December 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
16/2019
0,00 € Orange a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
2. Október 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny_ODSM
13/2019
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
26. September 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení HP organizáciám rezortu MPSVR SR
12/2019
0,00 € Pergamon s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
18. September 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. z. 00458695
11/2019
166,50 € Orange a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
11. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
5/2019
4 760,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
11. Júl 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
10/2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
12. Jún 2019
Mandátna zmluva o zabezpečení služby "Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami - PZS, súvisiacich dokumentov"
9/2019
1 197,00 € RS HealthConsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
29. Apríl 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č. spisu: 9613/2019-M_ODSM
7/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
29. Apríl 2019
Zmluva o združenej dodávke plynu
8/2019
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
15. Apríl 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 294/OVS/2019
6/2019
30,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
3. Máj 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00458695 z 16.11.2006
6/2017
283,50 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
29. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
3/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
29. Marec 2019
Zmluva o partnerstve
4/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
20. Február 2019
Zmluva č. 7/1000121200 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/2019
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Detský domov Štúrovo
3. Január 2019
Zmluva č. 5/2019 na vykonávanie činnosti technika PO,kontrolóra hasiacich prístrojov, bezpečnostného technika
1/2019
0,00 € AVIMAR s.r.o. Detský domov Štúrovo