Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2016
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
15/2016
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
3. November 2016
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
16/2016
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
4. Október 2016
Dohoda o vytvorení podmienok na výcvik PRIDE
14/2016
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Detský domov Štúrovo
29. September 2016
Zmluva o poskytovaní ubytovania
11/2016
0,00 € Univerzita J.Selyeho, Komárno Detský domov Štúrovo
29. September 2016
Rámcová zmluva o ubytovaní
12/2016
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
29. September 2016
Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania
13/2016
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
18. Júl 2016
Zmluva o partnerstve č. 244/OKNP-S/2016
10/2016
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Štúrovo
1. Júl 2016
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
8/2016
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
1. Júl 2016
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
9/2016
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
28. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9784816
6/2016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Štúrovo
28. Apríl 2016
Zmluva o prenose čísla M13942941OSK
7/2016
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Štúrovo
4. Február 2016
Zmluva o právnej pomoci
4/2016
0,00 € JUDr. Tibor Elzer- advokát Detský domov Štúrovo
4. Február 2016
Dohoda o pristúpení k RD na stravné poukážky
5/2016
Doplnená
0,00 € GGFS s.r.o. Bratislava Detský domov Štúrovo
25. Január 2016
Dohoda o pristúpení k RD na nákup xerografického papiera
3/2016
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Detský domov Štúrovo
15. Január 2016
Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania
1/2016
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
15. Január 2016
Rámcová zmluva o ubytovaní
2/2016
0,00 € Stredná odborná škola Detský domov Štúrovo
22. December 2015
Príloha k Zmluve o dodávke plynu č. P1397/2015
17/2015
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Štúrovo
24. November 2015
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2015 - predaj prebytočného hnuteľného majetku OA - Felícia
16/2015
0,00 € Dušan Juhász Detský domov Štúrovo
16. Október 2015
Zmluva o dodávke plynu
P1397/2015
Doplnená
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Štúrovo
16. Október 2015
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
11/2015
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo