Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2018
Dohoda o poskytovaní starostlivosti dieťaťu v Reedukačnom centre
14/2018
0,00 € Reedukačné centrum Trstín Detský domov Štúrovo
10. December 2018
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
15/2018
323,00 € Očkolandia s.r.o. Detský domov Štúrovo
28. November 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2018
0,00 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
12. November 2018
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb maloletému dieťaťu
12/2018
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Štúrovo
18. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1062VP_ZSE/2018E
11/2018
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Detský domov Štúrovo
13. September 2018
Darovacia zmluva
D1/2018
30 000,00 € Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. Detský domov Štúrovo
12. Jún 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 111/OVS/2018
10/2018
0,00 € Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Štúrovo
30. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
9/2018
3 360,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Štúrovo
24. Máj 2018
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
8/2018
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov Štúrovo
23. Marec 2018
Zmluva o výdavkovom účte
7/2018
0,00 € Štátna pokladnica Detský domov Štúrovo
16. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6/2018
0,00 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
6. Február 2018
Licenčná zmluva
4/2018
999,00 € LET.IS SYSTEM, s.r.o. Detský domov Štúrovo
6. Február 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/20108
0,00 € Orange a.s. Detský domov Štúrovo
31. Január 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2018
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
31. Január 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3/2018
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štúrovo
11. Január 2018
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa
1/2018
0,00 € Diagnostické centrum Detský domov Štúrovo
23. November 2017
Zmluva o dielo č. 2/2017 na zhotovenie stavebných prác uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
21/2017
11 726,57 € Roman Stiffmajer STYLE tesár, pokrývač Detský domov Štúrovo
3. November 2017
Zmluva o outsourcigu
20/2017
0,00 € MultiGo s.r.o. Detský domov Štúrovo
25. Október 2017
Zmluva o poskytovaní ubytovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
19/2017
0,00 € Univerzita J. Selyeho Detský domov Štúrovo
23. Október 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní NON HP do tlalčiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR
18/2017
0,00 € PERGAMON spol. s r.o. Detský domov Štúrovo