Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2015
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
12/2015
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
16. Október 2015
Dohoda o vytvorení podmienok na výcvik PRIDE
13/2015
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Detský domov Štúrovo
16. Október 2015
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním
14/2015
0,00 € Liečebno-výchovné sanatórium Detský domov Štúrovo
16. Október 2015
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia v Liečebno-výchovnom sanatóriu
15/2015
0,00 € Liečebno-výchovné sanatórium Detský domov Štúrovo
7. Október 2015
Dohoda o pristúpení k RD na Dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení
8/2015
0,00 € Pergamon spol.s.r.o. Detský domov Štúrovo
7. Október 2015
Dohoda o pristúpení k RD na Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení
9/2015
0,00 € Pergamon spol.s.r.o. Detský domov Štúrovo
7. Október 2015
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
10/2015
0,00 € Reedukačné Centrum Veľké Leváre Detský domov Štúrovo
23. September 2015
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
7/2015
0,00 € Reedukačné Centrum Veľké Leváre Detský domov Štúrovo
8. September 2015
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
4/2015
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
8. September 2015
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu
5/2015
0,00 € Reedukačné centrum Vráble Detský domov Štúrovo
8. September 2015
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa
6/2015
0,00 € Diagnostické centrum pre mládež Detský domov Štúrovo
13. Marec 2015
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
1/2015
0,00 € Reedukačné centrum Tornaľa Detský domov Štúrovo
13. Marec 2015
Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby
2/2015
0,00 € ST. FLORIAN Štúrovo Detský domov Štúrovo
13. Marec 2015
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2015
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Štúrovo
8. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
14/2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Detský domov Štúrovo
18. November 2014
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
13/2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Detský domov Štúrovo
13. November 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00458695
10/2014
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Štúrovo
13. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2014
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Štúrovo
13. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12/2014
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom a.s. Detský domov Štúrovo
30. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2014
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Štúrovo