Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
D 02/2023
500,00 € Smurfit Kappa Obaly , a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
28. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
5/2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CDR Dedina Mládeže Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
8/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Apríl 2023
Zmluva o združenie dodávke zemného plynu
6/2023
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Apríl 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerox. papiera
7/2023
0,00 € Xepap, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. Marec 2023
Darovacia zmluva
D 01/2023
1 005,00 € Kabelschlep-Systemtechnik spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. Február 2023
Zmluva o ubytovaní žiaka
3/2023
290,00 € Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
2/2023
3 690,00 € SAD Sliač, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
2. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00181641/1/23
01/2023
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
9. November 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov vzdel.pedagog. a odborných zamestnancov
15/2022
0,00 € VOP Agentúra s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
19. Október 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
14/2022 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
26 997,69 € Roman Stiffmajer STYLE tesár,pokrývač Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
14. Október 2022
PZP Kia Ceed
12/2022
0,00 € Kooperatíva a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
14. Október 2022
Havarijné poistenie - Návrh
13/2022
Doplnená
0,00 € Kooperatíva a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
1. August 2022
Rekonštrukcia priestorov kúpeľne v CDR Štúrovo
11/2022
16 100,66 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
6. Jún 2022
Mandátna zmluva o zabezpečení PZS
10/2022
0,00 € RS Healthconsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
17. Máj 2022
Zmluva o zájazde
8/2022
2 860,00 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
17. Máj 2022
Zmluva o zájazde
9/2022
2 810,00 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
25. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
7/2022
14 330,00 € Kia Ceed Nitra s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
8. Apríl 2022
Zmluva v oblasti CO
6/2022
0,00 € AVIMAR s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
29. Marec 2022
Kolektívna zmluva
5/2022
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CDR Dedina Mládeže Centrum pre deti a rodiny Štúrovo