Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2020
Servisná zmluva o vykonávaní servisných prác na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach
111/2020
8 640,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. December 2020
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
109/2020
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. December 2020
Zmluva o účinkovaní
108/2020
750,00 € Obec Vernár Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Október 2020
Poistná zmluva č. 1009900877
100/2020
Doplnená
7 187,94 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2020
Poistná zmluva - Poistenie majetku právnických osôb
105/2020
Doplnená
444,35 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
102/2020
0,00 € Múzeum vo Svätom Antone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. November 2020
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní technickej podpory pre webstránku č. 189/2019
93/2020
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Október 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
98/2020
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Október 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
99/2020
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Október 2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
94/2020
0,00 € KUW Kunst Und Wiederaufbau, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Október 2020
Zmluva o dielo
87/2020
75 360,22 € RD Profi s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Október 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 56/2020
86/2020
5 097,55 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Október 2020
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
84/2020
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Október 2020
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
85/2020
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála misia SR pri OSN v Ženeve Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. September 2020
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
81/2020
270,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. September 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
79/2020
0,00 € SR - Národná rada Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. September 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
80/2020
0,00 € SR - Národná rada Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. August 2020
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
74/2020
83 041,56 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2020
Zmluva o spolupráci
72/2020
0,00 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. August 2020
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
70/2020
0,00 € Branislav Šimončík Kancelária prezidenta Slovenskej republiky