Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2021
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
70/2021
0,00 € Obec Horná Mariková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. August 2021
Kúpna zmluva
68/2021
22 301,76 € NTT Slovakia s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Júl 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 110/2020 zo dňa 4.12.2020
56/2021
0,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advotkát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
63/2021
83 437,20 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Júl 2021
Zmluva o operatívnom leasingu
66/2021
0,00 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Júl 2021
Kúpna zmluva
67/2021
37 248,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Júl 2021
Zmluva o výpožičke
64/2021
0,00 € P Automobil Import, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 101/2020
62/2021
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Júl 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
59/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Júl 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
60/2021
0,00 € Slovenská republika - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Júl 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
57/2021
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Júl 2021
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve, Poistenie majetku právnických osôb
61/2021
40,50 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
54/2021
Doplnená
0,00 € Soňa Herényiová, akad. mal. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
55/2021
77 040,00 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Jún 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
50/2021
500,00 € Valér Miko Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Jún 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
51/2021
1 500,00 € Jakub Ursiny Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Jún 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
52/2021
3 400,00 € Solamente naturali, súbor pre starú hudbu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
53/2021
15 628,00 € Slovenská republika - Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Jún 2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
49/2021
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Jún 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opráv služobných motorových vozidiel
48/2021
18 000,00 € RODEX CAR s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky