Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2021
Licenčná zmluva
26/2021
0,00 € Štefan Kollárovits Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2021
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka
20/2021
22 317,12 € CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2021
Doplnená
38 275,20 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Marec 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
19/2021
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Marec 2021
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb č. 187/2019 zo dňa 12.12.2019
16/2021
0,00 € EURO VKM Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Marec 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
15/2021
0,00 € SR - Štátne lesy Tatranského národného parku Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov
13/2021
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Marec 2021
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy T. Javorina
14/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Február 2021
Rámcová zmluva na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
3/2021
Doplnená
48 000,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Február 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme zbierkových predmetov
2/2021
45,40 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Február 2021
SERVISNÁ ZMLUVA o poskytovaní servisu tlačiarenských a kopírovacích zariadení
5/2021
9 000,00 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2020
Zmluva o výpožičke
101/2020
Doplnená
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2020
Zmluva o výpožičke
116/2020
0,00 € Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Január 2021
Zmluva o výpožičke
4/2021
0,00 € Renault Slovensko, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/0000-xx
103/2020
65 661,73 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000025-05
104/2020
56 956,70 € innogy Slovensko, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. December 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
110/2020
Doplnená
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advotkát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. December 2020
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na rok 2021
117/2020
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. December 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní rekreačných služieb zo daň 18.3.2016
115/2020
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. December 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 160/2019 zo dňa 13.11.2019
112/2020
0,00 € Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky