Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2021
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
40/2021
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
43/2021
2 380,00 € Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
45/2021
4 583,33 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Poistná zmluva
41/2021
1 687,98 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Dodatok k poistnej zmluve, Poistenie majetku právnických osôb
46/2021
30,19 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Máj 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí
34/2021
Doplnená
270 000,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Máj 2021
Servisná zmluva o poskytovaní služieb pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
35/2021
24 000,00 € KKG NEMEC SK, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
29/2021
Doplnená
6 382,08 € S-EPI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Máj 2021
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb záložných zdrojov UPS
33/2021
16 800,00 € EZ-PRIFINAL SK spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Apríl 2021
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
32/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2021
Dohoda o ukončení Dohody o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner
22/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Apríl 2021
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
31/2021
312,00 € Mesto Pezinok Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2021
Zmluva o zabezpečení servisnej činnosti na elektrickom zdrojovom agregáte
30/2021
8 400,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Apríl 2021
Rámcová dohoda na zabezpečenie hygienických potrieb
28/2021
24 000,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve
27/2021
3 723,15 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Apríl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
25/2021
51 636,00 € LINGUITY, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2021
ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PREHLIADOK, SKÚŠOK, A SERVISU ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
24/2021
3 911,38 € EMM International, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2021
Licenčná zmluva
26/2021
0,00 € Štefan Kollárovits Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2021
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka
20/2021
22 317,12 € CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky