Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2020
Zmluva o dielo
64/2020
22 177,49 € MODUL 75, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Júl 2020
Zmluva o výpožičke
65/2020
600,00 € SR - Národná rada Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
60/2020
69 600,00 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2020
Dodatok č. 1
59/2020
8 208,96 € Raciotherm s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Jún 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
53/2020
60 000,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Jún 2020
Zmluva o dielo
56/2020
Doplnená
81 643,80 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Jún 2020
Memorandum o spolupráci
54/2020
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Máj 2020
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001705 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
43/2020
16 271,67 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2020
Servisná zmluva
48/2020
1 281,60 € ALISON Slovakia, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Jún 2020
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 400 9803
50/2020
12,50 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Máj 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT, servis virtuálnej infraštruktúry
49/2020
7 200,00 € CDP, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
46/2020
2 299,44 € S-EPI, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Máj 2020
Zmluva o výpožičke
42/2020
0,00 € Stredoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Apríl 2020
Poistná zmluva
30/2020
6 926,88 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Apríl 2020
Dohoda o spolupráci
36/2020
0,00 € Mincovňa Kremnica, š. p. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
37/2020
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Apríl 2020
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
35/2020
0,00 € Slovenská republika - Štátne lesy Tatranského národného parku Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Apríl 2020
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta SR na rok 2020
34/2020
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Apríl 2020
Zmluva na výkon činnosti technického dozoru (občasného)
33/2020
2 430,00 € Ing. Martin Haščák Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2020
Kúpna zmluva
32/2020
5 022,00 € ZAREN s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky