Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Dodatok č.19 Kolektívnej zmluvy
Dodatok č.19 Kolektívnej zmluvy
0,00 € Základná odborová organizácia SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.2/2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.2/2022
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. AÚ SAV 02/2022
Zmluva o výpožičke č. AÚ SAV 02/2022
0,00 € Tekovské múzeum v Leviciach Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela-Mordel
Zmluva o vytvorení diela-Mordel
370,37 € Michal Mordel Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo AÚSAV č.22/024/3
Zmluva o dielo AÚSAV č.22/024/3
1 610,00 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022 k zmluve č.1071133011 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Dodatok č.1/2022 k zmluve č.1071133011 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
0,00 € Tepelné hospodárstvo s.r.o.Košice Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb-Jurická
Zmluva o poskytovaní právnych služieb-Jurická
180,00 € Mgr. Mária Jurická Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo AÚ č.22/019/3
Zmluva o dielo AÚ č.22/019/3
3 030,00 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. Marec 2022
Zmluva o dielo č.16/2022
Zmluva o dielo č.16/2022
6 480,00 € Obec Ipeľské Predmostie Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. Marec 2022
Zmluva o dielo - Depozitár organických nálezov
Zmluva o dielo - Depozitár organických nálezov
58 003,89 € VACHUT stavebná spoločnosť s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Marec 2022
Nájomná zmluva č.1/2022
Nájomná zmluva č.1/2022
600,00 € Anton Macek Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. Marec 2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č.1/2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.vi.č.1/2022
0,00 € Mincovňa Kremnica š.p. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied v.v.i.
3. Marec 2022
Zmluva o výpožičke - Schallaburg
Zmluva o výpožičke - Schallaburg
Doplnená
0,00 € Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. Marec 2022
Zmluva o dielo - Dialnica D3 Žilina-Kysucké Nové Mesto
Zmluva o dielo - Dialnica D3 Žilina-Kysucké Nové Mesto
23 680,00 € Metrostav DS a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č.3/2022
Zmluva o výpožičke č.3/2022
0,00 € Múzeum v Kežmarku Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022 so SAS
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022 so SAS
0,00 € Slovenská archeologická spoločnosť Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. Február 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.1/2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.1/2022
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Zmluva o dielo AÚ č.21/068/3
Zmluva o dielo AÚ č.21/068/3
11 414,40 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. Január 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.884/2020
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.884/2020
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. Január 2022
Dohoda č. SPONR-48-1/2021
Dohoda č. SPONR-48-1/2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR - sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Archeologický ústav Slovenská akadémia vied