Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Dodatok č.21 Kolektívnej zmluvy
Dodatok č.21 Kolektívnej zmluvy
0,00 € Základná odborová organizácia SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
180,00 € Slovak Telekom a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
23. August 2022
Zmluva o dielo č.2022/038/3
Zmluva o dielo č.2022/038/3
1 800,00 € Združenie za záchranu stredovekého dedičstva-LEUSTACH Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. August 2022
Dodatok č.1 k zmluve o vedeckej spolupráci - Jagelovská univerzita v Krakove
Dodatok č.1 k zmluve o vedeckej spolupráci - Jagelovská univerzita v Krakove
0,00 € Jagelovská univerzita v Krakove Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
16. August 2022
Zmluva o spolupráci - mesto Nitra
Zmluva o spolupráci - mesto Nitra
0,00 € Mesto Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. August 2022
Zmluva o dielo - Jazmina Obedová II.
Zmluva o dielo - Jazmina Obedová II.
454,62 € Jazmína Obedová Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. August 2022
Návrh poistnej zmluvy č.2408618110 - PZP
Návrh poistnej zmluvy č.2408618110 - PZP
166,62 € Generali Poisťovňa Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. August 2022
Havarijné poistenie vozidla KASKO - Toyota RAV4
Havarijné poistenie vozidla KASKO - Toyota RAV4
1 226,13 € Uniqa poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. August 2022
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota RAV4
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota RAV4
33 625,00 € Autocentrum Nitra s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. August 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty-Považské múzeum
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty-Považské múzeum
0,00 € Považské múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
2. August 2022
Dodatok č.20 Kolektívnej zmluvy
Dodatok č.20 Kolektívnej zmluvy
0,00 € Základná odborová organizácia SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
2. August 2022
Protokol o vrátení predmetu pôžičky na základe Zmluvy o výpožičke č.9/2021
Protokol o vrátení predmetu pôžičky na základe Zmluvy o výpožičke č.9/2021
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
27. Júl 2022
Kooperačná zmluva č.1 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií v rámci projektu APVV-21-0257
Kooperačná zmluva č.1 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií v rámci projektu APVV-21-0257
105 245,00 € Trnavská univerzita v Trnave Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. Júl 2022
Zmluva o spolupráci č.803/2022
Zmluva o spolupráci č.803/2022
2 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18. Júl 2022
Zmluva o spolupráci SNM-HM-ZOS-2022/1711 AÚ SAV č.805/2022
Zmluva o spolupráci SNM-HM-ZOS-2022/1711 AÚ SAV č.805/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Júl 2022
Dodatok č.2 ku Kooperačnej zmluve č.1 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií v rámci riešenia projektu APVV-17-0063
Dodatok č.2 ku Kooperačnej zmluve č.1 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií v rámci riešenia projektu APVV-17-0063
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12. Júl 2022
Darovacia zmluva č.3/2022
Darovacia zmluva č.3/2022
0,00 € Pavol Pipíška Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Júl 2022
Zmluva o dielo AÚ č.22/043/3
Zmluva o dielo AÚ č.22/043/3
11 879,66 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Júl 2022
Zmluva o dielo AÚ č.21/045/3
Zmluva o dielo AÚ č.21/045/3
11 881,44 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Júl 2022
Zmluva o dielo AÚ č.21-044-3
Zmluva o dielo AÚ č.21-044-3
11 879,66 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied