Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci - Liptovské múzeum
Zmluva o spolupráci - Liptovské múzeum
0,00 € Liptovské múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. Október 2022
Zmluva o dielo AÚ č.22/068/3
Zmluva o dielo AÚ č.22/068/3
3 398,40 € Obec Divín Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. Október 2022
Zmluva o dielo AÚ č.22/069/3
Zmluva o dielo AÚ č.22/069/3
3 556,80 € Združenie na záchranu hradu Revište Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18. Október 2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č.12/2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č.12/2022
0,00 € Obecný úrad Divín Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
Rámcová dohoda o spolupráci - UK v Bratislave
Rámcová dohoda o spolupráci - UK v Bratislave
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
30. September 2022
Zmluva o vytvorení diela-Mordel_2
Zmluva o vytvorení diela-Mordel_2
Doplnená
2 000,00 € Michal Mordel Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28. September 2022
Dodatok č.3 ku Kooperačnej zmluve č.1 o poskytnutí prostriedkov v rámci tiešenia projektu APVV-17-0063
Dodatok č.3 ku Kooperačnej zmluve č.1 o poskytnutí prostriedkov v rámci tiešenia projektu APVV-17-0063
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. September 2022
Zmluva o spolupráci - Trnavská univerzita
Zmluva o spolupráci - Trnavská univerzita
0,00 € Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. September 2022
Zmluva o vytvorení diel - Bistáková VI.
Zmluva o vytvorení diel - Bistáková VI.
167,40 € PhDr.Alena Bistáková, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. September 2022
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 1.
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 1.
167,40 € Doc.PhDr.Gertrúda Březinová CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. September 2022
Zmluva o vytvorení diela - Daňová I.
Zmluva o vytvorení diela - Daňová I.
280,54 € PhDr. Klaudia Daňová PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. September 2022
Zmluva o vytvorení diela - I.Cheben
Zmluva o vytvorení diela - I.Cheben
280,54 € PhDr.Ivan Cheben CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. September 2022
Zmluva o dielo č.22/060/3
Zmluva o dielo č.22/060/3
59 600,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. September 2022
Zmluva o dielo č.22/061/3
Zmluva o dielo č.22/061/3
15 080,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. September 2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Doplnená
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
8. September 2022
Zmluva o dielo č.1452/2022/KreaC
Zmluva o dielo č.1452/2022/KreaC
1 095,12 € Mesto Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
8. September 2022
Zmluva o dielo č.1457/2022/KreaC
Zmluva o dielo č.1457/2022/KreaC
82 785,02 € Mesto Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. September 2022
Dohoda medzi Archeologickým ústavom SAV a Inštitútom pre praveké a včasné dejiny Univerzity Christian Albrechts v Kieli
Dohoda medzi Archeologickým ústavom SAV a Inštitútom pre praveké a včasné dejiny Univerzity Christian Albrechts v Kieli
0,00 € Inštitút pre praveké a včasné dejiny Univerzity Christian Albrechts v Kieli Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. September 2022
Nájomná zmluva 2022-I
Nájomná zmluva 2022-I
500,00 € Haydenová Alena Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. September 2022
Nájomná zmluva 2022-II
Nájomná zmluva 2022-II
500,00 € Haydenová Alena Archeologický ústav Slovenská akadémia vied