Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
0,00 € Matematický ústav SAV v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. Február 2023
Zmluva o výpožičke - Museum Mistelbach
Zmluva o výpožičke - Museum Mistelbach
0,00 € Weinviertel Museum Betriebs GmbH, Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. Február 2023
Zmluva o spolupráci - Univerzita v Padove
Zmluva o spolupráci - Univerzita v Padove
0,00 € Univerzita v Padove Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
2. Február 2023
Dodatok č.1/2023
Dodatok č.1/2023
0,00 € Dom kultúry v Seredi Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
1. Február 2023
Zmluva o dielo AÚ č.23/004/3
Zmluva o dielo AÚ č.23/004/3
Doplnená
2 635,20 € Združenie na záchranu hradu Revište Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č.1/2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č.1/2023
0,00 € Katedra Archeológie, FF UKF Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - SNM
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - SNM
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. Január 2023
Zmluva o spolupráci - LB autos
Zmluva o spolupráci - LB autos
0,00 € LB AUTOS s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. Január 2023
Zmluva o vykonaní záchranného plošného archeologického výskumu č.AÚ SAV PC 23/001/3
Zmluva o vykonaní záchranného plošného archeologického výskumu č.AÚ SAV PC 23/001/3
Doplnená
214 999,00 € Valaliky Industrial Park s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Január 2023
Príkazná zmluva č.1/2022
Príkazná zmluva č.1/2022
50,00 € Mgr. Igor Bazovský, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Január 2023
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
0,00 € doc.PhDr.Matej Ruttkay, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja (2023)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja (2023)
Doplnená
2 662 215,12 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela - G.Fusek
Zmluva o vytvorení diela - G.Fusek
438,96 € PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela Fusek2 -Slovenská archeológia 2021-1
Zmluva o vytvorení diela Fusek2
424,27 € PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela Slovenská archeológia 2022-1 Fusek
Zmluva o vytvorení diela Fusek3
386,88 € PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela Slovenská archeológia Supplementum 2
Zmluva o vytvorení diela Fusek4
598,92 € PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela Slovenská archeológia Supplementum 2 Robak
Zmluva o vytvorení diela Robak1
299,46 € Mgr. Zbigniew Robak, Phd. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru ŠEVT -2022-1
Zmluva na dodanie tovaru ŠEVT -2022-1
11 289,81 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a.s.) Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru Datacomp 2
Zmluva na dodanie tovaru Datacomp 2
14 713,14 € Datacomp s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
16. December 2022
Kúpna zmluva č.42/IV.Q/2022/07
Kúpna zmluva č.42/IV.Q/2022/07
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Archeologický ústav Slovenská akadémia vied