Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/32
4 578,12 € Obec Ľubica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/30
4 069,44 € Obec Malý Slavkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/14
4 709,04 € Katarína Pľutová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/11
9 418,10 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/12
9 418,08 € Alena Hovančáková - TINKATRIN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/10
86 646,19 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/4
4 709,04 € KARLOFF, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/7
4 709,04 € Medard Kiefer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/13
4 709,04 € Helena Džurňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/10
9 418,08 € Dušan Šoltys Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/1
9 418,08 € KONGRESS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/3
7 121,52 € Obec Výborná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/2
9 418,08 € FIGURA – MARFI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/3
13 185,28 € Obec Vlkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/6
28 254,24 € Obecný sociálny podnik Ihľany s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/9
48 974,06 € GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/46/059/8
9 267,36 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/5
9 418,08 € Marián Kuba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/9
Doplnená
4 709,04 € František Jezerčák FERUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/8
37 083,60 € Stráne Invest RSP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok