Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Kúpna zmluva
Z3/2024/ÚGBR
136,40 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
9. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z2/2024/CBRB
Doplnená
3 487 996,61 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU
Z1/2024/BÚ
47 150,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. December 2023
Dodatok č. 1 - Číslo zmluvy: 3100842023/D1
Z53/2023/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. December 2023
Zmluva o dielo č. 11/EPS/2023
Z56/2023/ÚGBR
37 452,20 € FireAlarm s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. Z55/2023/ÚGBR NA OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Z55/2023/ÚGBR
30 572,00 € Motor-Car Zvolen s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 37683 NA OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ
Z54/2023/BÚ
56 300,00 € Portas spol. s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z51/2023/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
Dohoda o urovnaní
Z52/2023/BÚ
562,86 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15 /2023
Z49/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 18 /2023
Z50/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2023
Pojistná smlouva č. 8079854815
Z48/2023/BÚ
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. November 2023
Mandátna zmluva
Z47/2023/BÚ
0,00 € ALPE EUROSERVICE s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z46/2023/ÚGBR
279,90 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z44/2023/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z45/2023/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Október 2023
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI v rámci spoločného projektu "Monitoring of Slovakian wetlands with links to the Black Sea and Danube Regional Initiative"
Z43/2023/BÚ
59 760,00 € Algoritmy: SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI, Číslo zmluvy: 09I03-03-V02-00005/2023/VA
Z42/2023/ÚGBR
55 634,80 € Úrad vlády Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. September 2023
Agreement on Joint Operation of the Secretariat of the International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
Z40/2023/BÚ
0,00 € International Association for Plant Taxonomy (Europe) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. September 2023
RESEARCH COOPERATION AGREEMENT
Z41/2023/BÚ
0,00 € Institute of Fisheries, National Academy of Agrarian Sciences Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.