Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2021
Komisionárska zmluva
Z39/2021/BÚ
0,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Október 2021
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z38/2021/BÚ
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. September 2021
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0545 pre spoluriešiteľskú organizáciu
Z37/2021/ÚGBR
40 000,00 € Chemický ústav SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. September 2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z36/2021/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0545
Z35/2021/ÚGBR
160 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. September 2021
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0257
Z33/2021/BÚ
21 078,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. September 2021
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0284
Z34/2021/BÚ
59 277,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. August 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0257
Z32/2021/BÚ
12 600,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. August 2021
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0257
Z31/2021/BÚ
62 896,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. August 2021
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0257
Z30/2021/BÚ
12 600,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Júl 2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z29/2021/BÚ
62 760,00 € Algoritmy: SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Júl 2021
Rámcová zmluva o spolupráci
Z28/2021/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Júl 2021
Dohoda o vykonaní práce č. D3/2021/BÚ
Z26/2021/BÚ
950,00 € RNDr. Róbert Kanka, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0257
Z27/2021/BÚ
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Jún 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z9/2021/ÚGBR
Z25/2021/ÚGBR
0,00 € BIOTECH s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Jún 2021
DODATOK č. 1 R - 3974/2021 k Zmluve č. R-6582/2020 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0134
Z23/2021/BÚ
13 287,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve č. R-11321/2017 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-16-0236
Z24/2021/BÚ
1 625,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Jún 2021
DODATOK č. 1 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-19-0134
Z21/2021/BÚ
2 462,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0398
Z22/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0431
Z19/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV