Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z19/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z20/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z21/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z22/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Január 2022
Kúpna zmluva
Z12/2022/ÚGBR
104,30 € XLSK Nábytok s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z11/2022/CBRB
2 327 865,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z1/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z2/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z3/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z4/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z5/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z6/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z7/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z8/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z9/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z10/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. December 2021
Licenčná zmluva
Z43/2021/BÚ
0,00 € Mgr. art. Matej Kováč Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. December 2021
Amendment to Juornal Publishing Agreement (the" Amendment")
Z42/2021/BÚ
0,00 € Springer Nature Switzerland AG Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z40/2021/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z41/2021/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV