Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z76/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z77/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z78/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
4. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z73/2022/CBRB
111 640,71 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
3. Október 2022
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy VEGA 2/0054/22
Z72/2022/BÚ
1 000,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
23. September 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0386
Z71/2022/BÚ
50 097,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. September 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0386
Z70/2022/BÚ
58 916,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0164
Z69/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. September 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0227
Z68/2022/BÚ
45 036,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. September 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z66/2022/BÚ
39 400,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0570
Z67/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0044
Z65/2022/BÚ
15 298,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
Z63/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
Z64/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z62/2022/BÚ
57 414,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0044
Z61/2022/BÚ
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0386
Z60/2022/BÚ
247 246,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 155-52/2022
Z58/2022/BÚ
75 650,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0226
Z59/2022/Bú
190 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z57/2022/CBRB
39 398,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.