Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z57/2022/CBRB
39 398,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. Júl 2022
Smlouva o spolupráci
Z56/2022/BÚ
0,00 € Botanický ústav AV ČR v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0016/19
Z52/2022/BÚ
800,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z53/2022/BÚ
1 000,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/22
Z54/2022/BÚ
699,30 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0616
Z55/2022/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, číslo zmluvy: 3100382022
Z51/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kooperačnej zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0545 pre spoluriešiteľskú organizáciu
Z50/2022/ÚGBR
0,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda o odbornej praxi študenta
Z47/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie projektu v rámci Programu IMPULZ č. IM-2021-23
Z48/2022/ÚGBR
565 000,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi
Z49/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Príkazná zmluva
Z45/2022/BÚ
250,00 € Dr. Anamaria Iuga Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
Z46/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Máj 2022
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15/2022
Z44/2022/BÚ
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Z43/2022/BÚ
587,76 € Bratislavská integrovaná doprava, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Máj 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 01/0346/22
Z41/2022/BÚ
680,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Máj 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22
Z42/2022/BÚ
694,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov - 08/2022/05
Z39/2022/BÚ
200,00 € Galéria mesta Bratislavy Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
Z40/2022/BÚ
0,00 € Brtrislavská organizácia cestovného ruchu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z38/2022/CBRB
384 770,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.