Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z20/2021/BÚ
5 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
25. Máj 2021
DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
Z17/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Máj 2021
DODATOK č. 4 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z18/2021/BÚ
3 848,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z16/2021/ÚBGR
2 016,89 € LABO - SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Máj 2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z15/2021/ÚGBR
1 690,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z12/2021/BÚ
1 193,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z13/2021/BÚ
700,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21
Z14/2021/BÚ
1 300,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
10. Máj 2021
Dodatok č. 4 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z11/2021/BÚ
4 382,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z10/2021/ÚGBR
6 850,31 € ITES Vranov, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z9/2021/ÚGBR
25 897,90 € BIOTECH s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Apríl 2021
Príkazná zmluva
Z8/2021/BÚ
499,00 € Dr. Anamaria Iuga Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 53/2021/6.4
Z7/2021/BÚ
19 800,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej reubliky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2021
DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVZATÍ POVINNOSTÍ
Z6/2021/BÚ
0,00 € SWAN, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Marec 2021
Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití
Z5/2021/ÚGBR
0,00 € Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Február 2021
DODATOK č. 3
Z4/2021/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Február 2021
Kolektívna zmluva
Z3/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z1/2021/ÚGBR
10 311,00 € Cool Craft s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z2/2021/ÚGBR
33 706,20 € PROCESS TECHNIK s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. November 2012
Zmluva o zákonnom poistení áut 905-05020-98
Zmluva o zákonnom poistení áut 905-05020-98
1 959,38 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied