Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z36/2022/BÚ
1 625,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Apríl 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov agrobiotechnológie a molekulárna biológia
Z35/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Marec 2022
Číslo zmluvy: 3100382022 - Zmluva o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
Z34/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
23. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Z33/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Marec 2022
Zmluva o spolupráci číslo: 9.31-30/2021
Z31/2022/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Marec 2022
Darovacia zmluva
Z32/2022/ÚGBR
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z30/2022/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z29/2022/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z28/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z26/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z27/2022/BÚ
0,00 € MSc. Shanza Zaib Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z24/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0284 - ÚMB
Z25/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. Február 2022
Kolektívna zmluva
Z23/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte
Z13/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z14/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z15/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z16/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z17/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z18/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.