Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z90/2022/CBRB
Doplnená
3 680 135,29 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. December 2022
Číslo zmluvy: 3100842023 - Zmluva o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
Z94/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z97/2022/CBRB
50 000,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. December 2022
Zmluva č. 1030/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z95/2022/BÚ
99 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. December 2022
Zmluva č. 1036/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z96/2022/BÚ
113 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z93/2022/CBRB
213 268,82 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2022
Dodatok č. 001 k Zmluve o zabezpečení benefitných poukážok číslo: 19bpK222002
Z92/2022/CBRB
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2022
Pojistná smlouva č. 8077828812
Z91/2022/BÚ
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. November 2022
Zmluva č. 867/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z88/2022/ÚGBR
118 800,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. November 2022
Zmluva č. 883/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z89/2022/BÚ
104 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2022
Individual agreement with an external institution for doctoral study related to PhD study of a PhD student
Z86/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2022
Editor-in-Chief Agreement Springer Nature
Z87/2022/BÚ
0,00 € Springer-Verlag GmbH, AT Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Október 2022
Dodatok č. 1 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21 v znení jej platných dodatkov
Z84/2022/BÚ
0,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Október 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0097/22
Z85/2022/BÚ
1 168,00 € Ústav zoológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z79/2022/BÚ
0,00 € Ing. Viktória Ďuricová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z80/2022/BÚ
0,00 € Mgr. Karolína Gelatičová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z81/2022/BÚ
0,00 € Jean-Pierre Lolivier Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z82/2022/ÚGBR
0,00 € Mgr. Monika Lisinovičová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z83/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Kúpna zmluva
Z74/2022/ÚGBR
1 340,80 € XLSK Nábytok s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.