Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
GBIF Grant Letter, Capacity Enhancement Support Programme (CESP) - CESP2023-005: Unlocking Slovakia´s Biodiversity Through Data Publishing
Z39/2023/BÚ
19 910,00 € GBIF Secretariat Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy VEGA 2/0054/22
Z38/2023/BÚ
1 000,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
4. September 2023
ZMLUVA O DIELO
Z37/2023/BÚ
10 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2023
Príkazná zmluva
Z35/2023/BÚ
500,00 € Mgr. Denys Vynokurov, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2023
Príkazná zmluva
Z36/2023/BÚ
500,00 € Ms. Dariia Borovyk, MSc Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. August 2023
ZMLUVA O DIELO
Z34/2023/BÚ
25 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
3. August 2023
Zmluva o dielo
Z33/2023/ÚGBR
89 757,89 € AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z31/2023/ÚGBR
412,70 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka MÖBELIX Nitra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Júl 2023
Zmluva na poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0365
Z32/2023/BÚ
180 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
Z29/2023/BÚ
500,00 € Martin Magnes Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
Z30/2023/BÚ
500,00 € Iona Veciunca Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Jún 2023
DODATOK č. 2 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21 v znení jej platných dodatkov
Z27/2023/BÚ
4 000,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Jún 2023
DODATOK č. 1 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z28/2023/BÚ
8 424,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí spätného obratového bonusu
Z26/2023/ÚGBR
0,00 € VWR International, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Jún 2023
Servisná zmluva
Z25/2023/ÚGBR
4 060,00 € CoolCraft s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Jún 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0053/23
Z23/2023/BÚ
5 350,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Jún 2023
Agreement of Academic and Scientificcooperation between the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, and the Slovak Academy of Sciences
Z24/2023/BÚ
0,00 € Universidad del Rosario Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Jún 2023
DODATOK č. 3 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z20/2023/BÚ
1 890,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Jún 2023
DODATOK č. 3 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z21/2023/BÚ
14 938,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Jún 2023
DODATOK č. 1 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z22/2023/BÚ
13 538,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.