Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2019
Mandátna zmluva - poskytnutie právnych služieb
572019
Doplnená
0,00 € Ulianko and Partners , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. December 2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 1111988
1111988
Doplnená
0,00 € Energie 2, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. December 2019
RZ poskytovanie podporných služieb 2018-0345-1151320/01
552019
Doplnená
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
01/11/2019/00
0,00 € SEP, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. November 2019
Rámcová zmluva na dodávku biomasy v roku 2019-2020
542019
0,00 € MZ BETA , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. November 2019
dodatok č .4 k zmluve 1316/2015/UZ
522019
0,00 € VÚB, a. s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. November 2019
dodatok č. 1 k ZoD 201901
532019
0,00 € DELTA LS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. Október 2019
Zmluva o dielo
512019
0,00 € Biometric, spol s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. September 2019
Agreement on provision of consultancy services
502019
0,00 € AF- Consult Czech Republic s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. September 2019
Zml. o poskytnutí služby
45/2019
Doplnená
0,00 € Wienerberger, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. September 2019
dodatok č. 1 využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku
dodatok č. 1 dodatok č. 1 využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. Banská Bystrica Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. September 2019
dodatok č. 1 k zmluve č.2017/12/122 z 1.12.2017
482019
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. September 2019
Agreement on provision of consultancy services for Enviromental and regulation comliance
452019
0,00 € ECOCONSULT - enviro, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. September 2019
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
472019
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. September 2019
Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy
462019
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. August 2019
Zmluva o prevádzkovej spolupráci ZD-2017_001201-01 dodatok č. 1
442019
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Júl 2019
Dodatok č. 4/2019 k Zmluve o združenej dodávke plynu
432019
0,00 € Elgas, k.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Júl 2019
dodatok č. 1 k zmluve č. 1362019
1362019/1
0,00 € International investment Bank Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Zmluva o pokytovaní právnych služieb
382019
0,00 € Capitol Legal Group, advokátska kancelária, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Zmluva o zabezpečení účtovníctva, účtovnej uzávierky a výročnej správy
392019
0,00 € VGD Slovakia s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen