Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2020
Rámcová zmluva na dodávku biomasy na roky 2021-2022
242020
0,00 € PRO - FOREST Rožňava, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Máj 2020
Nájomná zmluva č.01-05/20 MKC
222020
0,00 € MKC s.r.o. Banská Bystrica Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Máj 2020
dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere 174/2020/UZ
212020
0,00 € VÚB, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí služby
182020
0,00 € EPI, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
202020
0,00 € SEP, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. Apríl 2020
Zmluva č. E-001/2020
152020
Doplnená
0,00 € Stefe Zvolen, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Apríl 2020
Zmluva o dielo
142020
0,00 € REVIZ-DETVA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Apríl 2020
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
132020
0,00 € Energie 2, a.s. Bratislava Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
122020
Doplnená
0,00 € Ulianko & partners, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Marec 2020
zmluva o dielo - zmena média v parných rozvodoch
112020
Doplnená
6 694 252,88 € Skupina dodávateľov- ZV teplárenská I -Strabag - G&F Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Marec 2020
Zmluva o spolupráci PpS
102020
0,00 € Auxilien o.s. a.s.org. zložka SR Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. Február 2020
Zmluva o kontokorentnom úvere 174/2020/UZ biankozmenka 226 2020 D
92020
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka , a. s.. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Február 2020
SIEA zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP- P04-SC451- 2019-50/X537 8/2020
Doplnená
0,00 € Ministerstvoživotného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Február 2020
Agreement on provision of consultancy services for Enviromental and social regulation compliance
2019/1002
0,00 € EKOCONSULT-enviro, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. Február 2020
Zmluva o doplatku
62020
0,00 € OKTE, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Február 2020
Zmluva
52020
0,00 € Energyco, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Január 2020
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
4 2020
0,00 € Biometric, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. Január 2020
Zmluva o dielo 300-080/19
612019 300-080/19
0,00 € PPA inžiniering, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. Január 2020
Zmluva o povinnom výkupe elektriny
602019
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. December 2019
Zmluva o poradenstve, inžinieringu a manažmente projektov
562019
Doplnená
0,00 € e.mcc energy , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen