Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2021
Zmluva o dielo č. 300-059/20
58/2020 ( 300-059/20 )
0,00 € PPA INŽINIERING, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Január 2021
Dohoda o užívaní vozidla pred prevedením záväzku
1/2021 / ZM-2/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2021/STEFE-Zvtp
51/2020 ( 1/2021/STEFE - Zvtp )
Doplnená
135 000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
Zmluva o dodávke plynu
37/2020
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. December 2020
Individuálna Zmluva o dodávke elektriny, číslo 8/2020
46/2020 Individuálna Zmluva o dodávke elektriny, číslo 8/2020
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. December 2020
Dohoda o pristúpení k záväzku
č.1290/CC/20-P4
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. December 2020
Zmluva o poskytovaní služby Reálny cash pooling
Zmluva o poskytovaní služby Reálny cash pooling
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. December 2020
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. December 2020
Zmluva o Elektronickej službe Business 24
Zmluva o Elektronickej službe Business 24
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. December 2020
Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH
Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. December 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
77/2020
Doplnená
0,00 € PEYO, spol. s r. o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
Rámcová zmluva o dodávke zostatkovej energetickej biomasy - štiepky na obdobie vykurovacej sezóny 2020/2021
38/2020
0,00 € TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
Rámcová zmluva o dodávke zostatkovej energetickej biomasy - štiepky na obdobie vykurovacej sezóny 2020/2021
39/2020
0,00 € LES - VP a syn, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
Rámcová zmluva o dodávke zostatkovej energetickej biomasy - štiepky na obdobie vykurovacej sezóny 2020/2021
40/2020
0,00 € DI Mihálik, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
ZMLUVA o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
31/2020
12 000,00 € BDR, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Október 2020
Zmluva na dodávky hnedého uhlia na roky 2020 - 2021
332020
0,00 € KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. August 2020
Zmluva o spolupráci
302020
0,00 € Apertis, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Júl 2020
Zml. o pripojení do distr. sústavy 4300137785
V28010018/2020/173-4300137785
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Júl 2020
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
109-1-2020
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Jún 2020
Rámcová zmluva na dodávku biomasy na roky 2021-2022
232020
0,00 € VSSG Biomasa , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen