Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
35/2021
0,00 € T.R.I.M.S. Security s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Jún 2021
Rámcová kúpna zmluva
37/2021
0,00 € PILEXIM, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Máj 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Dodatok č. 2
0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. Apríl 2021
Rámcová zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
29/2021 ( 9059803724 )
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Máj 2021
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 411 066 627
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 411 066 627
86 339,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Máj 2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
30/2021
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí zdieľaných služieb zo dňa 23.7.2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí zdieľaných služieb zo dňa 23.7.2020
0,00 € MH manažment Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2020
0,00 € Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Apríl 2021
Dohoda o čiastočnom zrušení zmluvy o poskytnutí licencie k Software a jeho údržbe
27/2021
0,00 € SAP Slovensko, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Apríl 2021
Dohoda o odovzdaní a prevzatí antigénových testov
28/2021
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Apríl 2021
Dohoda o spracúvaní osobných údajov
č.23/2021
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Apríl 2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
46002379
Doplnená
27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Apríl 2021
Zmluva o dielo
24/2021
9 900,00 € SGS Slovakia, spol.s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Apríl 2021
Individuálna Zmluva o dodávke elektriny, číslo 2/2021
25/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Marec 2021
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla HV č. 460048/2009 zo dňa 30.4.2009
Dodatok č. 10
0,00 € VD Development - správcovská, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Nájomná zmluva č. 2021095
16/2021
13 370,00 € 3 A s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k pohľadávkam
000106B/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
000106A/CORP/2021
Doplnená
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
SK-SK-E10007-004-012019-A
Doplnená
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o bežnom účte
SK-SK-E10001-005-012019-A
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen