Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2021
Zmluva o bežnom účte
17/2021: Zmluva o bežnom účte
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o úvere
000106/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Marec 2021
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 600126931
14/2021
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Marec 2021
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 600126928
15/2021
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Marec 2021
Rámcová zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
12/2021
0,00 € KÚPELE SLIAČ, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Marec 2021
Poistná zmluva č. 411028309 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
13/2021
1 800,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Marec 2021
Doplnok č. 10 k Zmluve č. BN/JV-22/2010
Doplnok č. 10
Doplnená
0,00 € Eurofins Enviroment Testing Slovakia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Marec 2021
Individuálna Zmluva o dodávke elektriny, číslo 1/2021
60/2020 Individuálna zmluva o dodávke elektriny č. 1/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Marec 2021
Dohoda o odovzdaní a prevzatí antigénových testov
11/2021
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. Marec 2021
Rámcová zmluva o nájme motorových vozidiel
10/2021
0,00 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Február 2021
Zmluva o dielo č. EPZ_0021 Vybudovanie OST pre Nemocnicu - objekt Urgent Zvolen
8/2021 ( EPZ_0021 )
40 914,84 € Energy Pro, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Február 2021
Dohoda o užívaní leasingového vozidla pred prevedením záväzku
9/2021 ( 055/ŠM/301220 )
0,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Február 2021
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.3.2020
7/2021
0,00 € Ulianko & partners, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Dodatok č. 1
0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
č. 5/2021
0,00 € KÚPELE SLIAČ, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č.48/2020
1 400,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Juraj Malček
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č. 49/2020
1 600,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Andrej Szabó
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č. 50/2020
13 500,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Marián Melicherčík
8. Február 2021
Zmluva o spolupráci
4/2021
0,00 € RENOMIA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Január 2021
Dodatok č. 13 k Zmluve o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č. 9/2008
2/2021 Dodatok č. 13
Doplnená
0,00 € Fittich s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen