Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
Dodatok č. 8
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. December 2023
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2023/368680
431,42 € Illésová Barbora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. November 2023
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2023/349641
2 531,20 € Elemír Kovács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/101
0,00 € Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/104
0,00 € Obec Dlhá nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/4-1
0,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/8-1
0,00 € Černík Servis, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/7-1
0,00 € Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/2-2
0,00 € Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/5-1
0,00 € Černík Servis, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/3-1
0,00 € Obecný podnik Močenok, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/17/19B/6-1
0,00 € Obecný podnik Močenok, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. November 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/17/010/28-1
0,00 € Obec Rastislavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
21. November 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
Dodatok č. 7
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/62
0,00 € Obec Kamenica nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. November 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/17/010/73-1
0,00 € Mesto Šurany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/105
0,00 € Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/21
0,00 € Obec Sikenička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/52
0,00 € Obec Pavlová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/76
0,00 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky