Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/17/060/12
4 709,05 € Norbert Kelemen - NORIMPEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/13
6 261,25 € Ing. Denisa Lelovicsová - firma Lelovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/17/060/14
4 709,05 € Angelika Mináriková - Masážny salón Angelika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/17/19B/5
70 415,70 € Černík Servis, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/15
14 127,14 € „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/4
9 418,10 € Tanečný klub JUMPING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/17/19B/6
92 485,40 € Obecný podnik Močenok, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/19
56 508,60 € micropix, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/11
4 709,05 € AB MÄSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
01/2024-SPOD
24 000,00 € FAMILIAM, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/17/19B/1
61 123,28 € Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/1
154 621,85 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/14
118 667,70 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/17/060/3
4 709,05 € Želmíra Bartošová -Kvetinárstvo u mamy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/13
68 751,80 € micropix, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
7. Marec 2024
DOHODA číslo: 24/17/054/3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“
24/17/054/3
4 500,00 € Obec Kráľová nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
7. Marec 2024
DOHODA číslo: 24/17/054/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“
24/17/054/5
6 000,00 € Obec Dvory nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6. Marec 2024
Dodatok ŠR
???-1
0,00 € Radoslav Červeň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/17/059/12
10 623,60 € Mária Lengyelfalusy - STINET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Marec 2024
DOHODA číslo: 24/17/054/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“
24/17/054/2
9 000,00 € Cesta sv. Františka z Assisi, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky