Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/23/059/20
11 697,24 € Mesto Vrútky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/11
9 719,40 € Martin Košík - REFOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/8
12 883,92 € Mária Rajczyová Avonleadermajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/12
11 753,76 € Stanislav Arvensis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/10
9 719,40 € Milada Bartošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/9
11 188,68 € Tomáš Bursa KK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/7
9 267,36 € Miroslav Furgalák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/23/059/15
10 736,52 € Zdenka Lacková s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
4. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/5
9 493,44 € Jozefa Tatarková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
4. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/23/059/6
10 623,60 € DEPAT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
1. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/4
10 623,60 € Anton Strakoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/3
11 075,64 € Peter Fabian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Február 2024
Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby
24/23/054/13
7 500,00 € Turčianske Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/1
13 788,00 € Mgr. Anna Galambošová - Beauty by Annie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/23/059/2
15 144,24 € Nadežda Galambošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/5-3
0,00 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/66-2
0,00 € Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/23/054/2
136,88 € Obec Brieštie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/23/054/3
68,44 € Obec Jazernica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/23/054/1
68,44 € Obec Sklené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin