Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/34-2
0,00 € ATYP INTERIÉR SERVIS, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/19-4
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/2-3
0,00 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
16. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/41-3
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
12. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/1-4
0,00 € MH ASIST, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/23/060/122
1 441,96 € Ing. Jana Paľová - UNIPAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/109
5 305,98 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/23/010/53
0,00 € Obec Abramová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/107
48 951,90 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/100
5 562,72 € Naša Bublinka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/106
12 409,14 € SALÓN MONI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/108
5 305,98 € MH ASIST, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/104
6 846,42 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/105
5 305,98 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/103
34 916,74 € Mestský podnik služieb Turany, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/3-3
0,00 € Mestský podnik služieb Turany, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/23/010/46
0,00 € Obec Sklené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/23/010/40
0,00 € Obec Mošovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
14. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/23/19B/15-2
0,00 € P&M CONSTRUCTA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
14. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/102
20 539,26 € P&M CONSTRUCTA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin