Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/59-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/70-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/58-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/19-3
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/51-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/21-4
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/28-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/53-2
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/41-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/32-3
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/87-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/66-1
0,00 € Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/8-3
0,00 € RA design, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/2-2
0,00 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/55-2
0,00 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23. November 2023
Dodatok ŠR
23/23/059/11-1
0,00 € Drienok s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/4-2
0,00 € Drienok s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/38-1
0,00 € GADER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/10-2
0,00 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/33-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin