Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/97
8 386,86 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/95
20 218,30 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/46-1
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/75-1
0,00 € BOBGRASS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/31-1
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/11-2
0,00 € BOBGRASS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/48-1
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/387
136,88 € Obec Slovenské Pravno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/36-2
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/18-2
0,00 € Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/388
Doplnená
68,44 € Obec Sklené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/389
68,44 € Mesto Turčianske Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/390
68,44 € Obec Ivančiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/386
114,40 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/23/059/21
735,99 € Martin Košík - REFOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/79-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/42-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/59-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/70-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/58-1
0,00 € JD Cleaning, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin