Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/10-2
0,00 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/33-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/62-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/5-2
0,00 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/45-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/73-1
0,00 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/65-1
0,00 € GADER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/77-1
0,00 € JAMUNA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/22-1
0,00 € JAMUNA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/9-1
0,00 € P&M house, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/93
16 260,24 € STAVOPOL TURANY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/54-1
0,00 € Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/14-1
0,00 € STAVOPOL TURANY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/20-1
0,00 € Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/57-1
0,00 € TURIMEX, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/63-1
0,00 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/12-1
0,00 € VEPOS Horného Turca n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/76-1
0,00 € VEPOS Horného Turca n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/37-2
0,00 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/23/19B/17-1
0,00 € TURIMEX, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin