Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-22-ES01-04
563,35 € Gymnázium Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Apríl 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-19-EE01-06
703,00 € Gymnázium Andreja Vrábla Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
5. Apríl 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-21-DK01-01
542,79 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-05-SK01-06
33,25 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-19-EE01-03
1 140,00 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
26. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-20-FI01-01
1 206,50 € Stredná odborná škola hotelová Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Marec 2024
Co-operation Agreement between NAs
AGR/2024/0039
10 000,00 € Dům zahraniční spolupráce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
18. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-18-CZ01-01
313,50 € Stredná zdravotnícka škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-16-DE03-01
736,25 € Základná škola, Školská 7, Tomášov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-17-ES01-01
1 244,50 € Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-17-ES01-03
1 187,50 € Základná škola Československej armády Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-05-SK01-05
47,50 € Hotelová akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-18-CZ01-06
450,30 € Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-18-CZ01-04
403,75 € Spojená škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-05-SK01-10
142,50 € Základná škola Narnia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-17-ES01-02
1 326,20 € Technická univerzita vo Zvolene Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-05-SK01-08
45,60 € Gymnázium sv. Františka Assiského Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-05-SK01-07
102,20 € Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-18-CZ01-02
1 360,40 € Stredná odborná škola hotelová Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-17-ES01-05
997,50 € Slovenská technická univerzita Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu