Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Kúpna zmluva
34/2024
33 440,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Peter Pavnica
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1084/2023
57 598,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1086/2023
224 232,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Východný dištrikt Ev. cirkvi augsb.vyznania na Slovensku
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 912/2022/Škol.
1091/2023
5 614,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Východný dištrikt Ev. cirkvi augsb.vyznania na Slovensku
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 796/2023/BaNP
950/2023
162,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Baláž
15. Január 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
951/2023
152,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Štefan Baláž
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
2/2024
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ján Majerík
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/2013 ( č. 542/2023/ŽP)
35/2024
1 856 396,20 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
12. Január 2024
Zmluva o nakladaní s odpami č. UCO2023/OL2052
1079/2023
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 683/2020/VN
1025/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
957/2023
21,77 € Mesto Liptovský Mikuláš Štefan Murgoš
8. Január 2024
Kúpna zmluva
1018/2023
462,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Čulík
4. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 841/2016/ŽP
1089/2023
1,20 € ARCHÍV SB s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
4. Január 2024
Kúpna zmluva
1098/2023
219,91 € Mesto Liptovský Mikuláš Helena Ondrejovičová
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1100/2023
727 304,44 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia železničnej dopravy a dráh Mesto Liptovský Mikuláš
4. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/09981/001
28/2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Mesto Liptovský Mikuláš
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1076/2023
996,00 € Advokátska kancelária - JUDr. PeaeDr. Róbert Monsberger Kozák Mesto Liptovský Mikuláš
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1083/2023
19 051,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Pod stromom, o. z.
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
1085/2023
80 015,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš
2. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 913/2022/Škol.
1092/2023
1 665,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš